Более подробная информация на различные темы акушерства и гинекологии на сайте: http://drmedvedev.com/

 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

                       П О С Т А Н О В А
                  від 15 лютого 2006 р. N 144
                              Київ

                   Про реалізацію статті 281
                   Цивільного кодексу України

    Відповідно до   статті   281   Цивільного   кодексу   України
( 435-15 ) Кабінет Міністрів України  постановляє:
    1. Установити,  що штучне переривання вагітності,  строк якої
становить від  12  до  22  тижнів,  здійснюється  в  акредитованих
закладах охорони здоров'я на підставах,  зазначених у додатку,  за
висновком  комісії,  утвореної  відповідно  Міністерством  охорони
здоров'я Автономної Республіки Крим,  управлінням охорони здоров'я
обласної та Севастопольської  міської  державних  адміністрацій  і
Головним  управлінням охорони здоров'я Київської міської державної
адміністрації.  Висновок готується згідно із заявою вагітної жінки
та відповідними документами.

    2. Міністерству   охорони  здоров'я  розробити  і  затвердити
методику штучного переривання вагітності, строк якої становить від
12 до 22 тижнів.

    3. Визнати  такою,  що втратила чинність,  постанову Кабінету
Міністрів України від 12 листопада 1993 р. N 926 ( 926-93-п ) "Про
порядок  штучного  переривання вагітності від 12 до 28 тижнів" (ЗП
України 1994 р., N 4, ст. 75).

    Прем'єр-міністр України                            Ю.ЄХАНУРОВ

    Інд. 28
                                          Додаток
                          до постанови Кабінету Міністрів України
                                від 15 лютого 2006 р. N 144

                            ПЕРЕЛІК
           підстав, за наявності яких можливе штучне
               переривання вагітності, строк якої
                 становить від 12 до 22 тижнів

----------------------------------------------------------------------
| Рубрики та |      Підстава     |  Форма, стадія, |Умови перенесення|
| підрубрики |                   | ступінь хвороби |     хвороби     |
|Міжнародної |                   |                 |                 |
|статистичної|                   |                 |                 |
|класифікації|                   |                 |                 |
|  хвороб та |                   |                 |                 |
|споріднених |                   |                 |                 |
|  проблем   |                   |                 |                 |
|  охорони   |                   |                 |                 |
|  здоров'я  |                   |                 |                 |
|  (десятий  |                   |                 |                 |
|  перегляд) |                   |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------|
|              Деякі інфекційні та паразитарні хвороби               |
|--------------------------------------------------------------------|
|В06         |Краснуха           |                 |перенесена під   |
|            |                   |                 |час вагітності   |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|В20-В24     |Хвороба, зумовлена |ВІЛ-інфекція     |                 |
|            |ВІЛ                |IV стадії        |                 |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|А15, А16,   |Туберкульоз        |тяжкі форми:     |(крім            |
|А18, А19    |                   |поширена,        |туберкульозу     |
|            |                   |прогресуюча,     |нервової системи |
|            |                   |хіміорезистентна,|та мозкових      |
|            |                   |із тяжкими       |оболонок у       |
|            |                   |ускладненнями    |гострій стадії,  |
|            |                   |                 |міліарного       |
|            |                   |                 |туберкульозу)    |
|--------------------------------------------------------------------|
|                            Новоутворення                           |
|--------------------------------------------------------------------|
|С00-С97     |Злоякісні          |                 |                 |
|            |новоутворення      |                 |                 |
|            |будь-якої          |                 |                 |
|            |локалізації        |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------|
|          Хвороби ендокринної системи, розладу харчування           |
|                    та порушення обміну речовин                     |
|--------------------------------------------------------------------|
|Е10         |Цукровий діабет    |тяжка форма      |прогресування    |
|            |                   |                 |діабетичної      |
|            |                   |                 |нефропатії       |
|            |                   |                 |(неконтрольована |
|            |                   |                 |гіпертензія,     |
|            |                   |                 |ниркова          |
|            |                   |                 |недостатність)   |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|Е21         |Гіперпаратиреоз та |тяжка форма      |                 |
|            |інші порушення     |                 |                 |
|            |прищитоподібної    |                 |                 |
|            |залози             |                 |                 |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|Е26         |Гіперальдостеронізм|                 |                 |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|E70-E85     |Народження дітей з |летальні,        |пренатальне      |
|            |підтвердженим      |сублетальні      |підтвердження    |
|            |діагнозом спадкових|захворювання, а  |діагнозу в плода |
|            |захворювань та     |також такі, що не|із застосуванням |
|            |гетерозиготне      |піддаються або   |інвазивних       |
|            |носійство подружжям|важко піддаються |досліджень;      |
|            |мутантних генів, що|корекції та/або  |Х-зчеплене       |
|            |зумовлюють спадкові|супроводжуються  |успадкування у   |
|            |захворювання       |тяжкими          |разі неможливості|
|            |                   |порушеннями      |пренатального    |
|            |                   |психічного       |підтвердження    |
|            |                   |розвитку         |діагнозу і       |
|            |                   |                 |встановлення     |
|            |                   |                 |чоловічої статі  |
|            |                   |                 |плода            |
|--------------------------------------------------------------------|
|      Хвороби крові і кровотворних органів та окремі порушення      |
|                  із залученням імунного механізму                  |
|--------------------------------------------------------------------|
|D60-D61     |Апластична анемія  |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------|
|                    Розлади психіки та поведінки                    |
|--------------------------------------------------------------------|
|F01         |Судинна деменція   |                 |стійке вираження |
|            |                   |                 |розладу          |
|            |                   |                 |когнітивних      |
|            |                   |                 |функцій,         |
|            |                   |                 |сприйняття,      |
|            |                   |                 |мислення,        |
|            |                   |                 |емоційно-вольової|
|            |                   |                 |сфери та         |
|            |                   |                 |соціальної       |
|            |                   |                 |дезадаптації     |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|F03         |Неуточнена деменція|                 |       -"-       |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|F04         |Органічний         |                 |       -"-       |
|            |амнестичний        |                 |                 |
|            |синдром, не        |                 |                 |
|            |спричинений        |                 |                 |
|            |алкоголем чи іншими|                 |                 |
|            |психоактивними     |                 |                 |
|            |речовинами         |                 |                 |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|F06         |Інші психічні      |                 |       -"-       |
|            |розлади внаслідок  |                 |                 |
|            |ураження чи        |                 |                 |
|            |дисфункції         |                 |                 |
|            |головного мозку або|                 |                 |
|            |внаслідок          |                 |                 |
|            |соматичної хвороби |                 |                 |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|F07         |Розлади особистості|                 |       -"-       |
|            |та поведінки       |                 |                 |
|            |внаслідок хвороби, |                 |                 |
|            |ушкодження та      |                 |                 |
|            |дисфункції         |                 |                 |
|            |головного мозку    |                 |                 |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|F09         |Неуточнений        |                 |       -"-       |
|            |органічний або     |                 |                 |
|            |симптоматичний     |                 |                 |
|            |психічний розлад   |                 |                 |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|F10-F19     |Розлади психіки та |                 |       -"-       |
|            |поведінки внаслідок|                 |                 |
|            |вживання           |                 |                 |
|            |психоактивних      |                 |                 |
|            |речовин            |                 |                 |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|F20         |Шизофренія         |                 |       -"-       |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|F22         |Хронічні маячні    |                 |       -"-       |
|            |розлади            |                 |                 |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|F25         |Шизоафективні      |                 |стійке вираження |
|            |розлади            |                 |розладу          |
|            |                   |                 |когнітивних      |
|            |                   |                 |функцій,         |
|            |                   |                 |сприйняття,      |
|            |                   |                 |мислення,        |
|            |                   |                 |емоційно-вольової|
|            |                   |                 |сфери та         |
|            |                   |                 |соціальної       |
|            |                   |                 |дезадаптації     |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|F28         |Інші неорганічні   |                 |       -"-       |
|            |психотичні розлади |                 |                 |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|F29         |Неорганічний       |                 |       -"-       |
|            |психоз, неуточнений|                 |                 |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|F60-F69     |Розлади особистості|                 |стійке вираження |
|            |та поведінки у     |                 |соціальної       |
|            |зрілому віці       |                 |дезадаптації     |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|F70-F79     |Розумова           |                 |                 |
|            |відсталість        |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------|
|                      Хвороби нервової системи                      |
|--------------------------------------------------------------------|
|G30         |Хвороба Альцгеймера|                 |стійке вираження |
|            |                   |                 |розладу          |
|            |                   |                 |когнітивних      |
|            |                   |                 |функцій,         |
|            |                   |                 |сприйняття,      |
|            |                   |                 |мислення,        |
|            |                   |                 |емоційно-вольової|
|            |                   |                 |сфери та         |
|            |                   |                 |соціальної       |
|            |                   |                 |дезадаптації     |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|G37         |Інші демієлінізуючі|                 |                 |
|            |хвороби центральної|                 |                 |
|            |нервової системи   |                 |                 |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|G71-G72     |М'язова дистрофія  |                 |                 |
|            |та інші міопатії   |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------|
|                     Хвороби системи кровообігу                     |
|--------------------------------------------------------------------|
|I05-I08,    |Вади мітрального,  |IV-V стадії      |                 |
|I34-I36     |аортального,       |                 |                 |
|            |тристулкового      |                 |                 |
|            |клапанів           |                 |                 |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|I10-I13     |Гепертензивна      |III стадія       |                 |
|            |(гіпертонічна)     |                 |                 |
|            |хвороба            |                 |                 |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|I15         |Вторинна           |тяжкий ступінь   |неконтрольована  |
|            |гіпертензія        |                 |гіпертензія      |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|I25         |Хронічна ішемічна  |                 |крім гострих     |
|            |хвороба серця      |                 |форм, коли       |
|            |                   |                 |показане         |
|            |                   |                 |інтенсивне       |
|            |                   |                 |лікування,       |
|            |                   |                 |включаючи        |
|            |                   |                 |інвазивні        |
|            |                   |                 |втручання        |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|I27.0       |Первинна легенева  |                 |                 |
|            |гіпертензія        |                 |                 |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|I27.1       |Кіфосколіотична    |тяжка форма      |                 |
|            |хвороба серця      |                 |                 |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|I27.9       |Легеневе серце     |з серцевою       |                 |
|            |(хронічне) БДВ     |недостатністю    |                 |
|            |                   |IIБ-III стадії   |                 |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|I31         |Інші хвороби       |                 |відмова вагітної |
|            |перикарда          |                 |від хірургічного |
|            |                   |                 |лікування        |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|I42.0       |Дилатаційна        |з фракцією викиду|                 |
|            |кардіоміопатія     |менше 40         |                 |
|            |                   |відсотків        |                 |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|I42.1       |Обструктивна       |обструктивна     |прогресування    |
|            |гіпертрофічна      |форма            |декомпенсації і  |
|            |кардіоміопатія     |                 |неефективність   |
|            |                   |                 |лікування        |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|I42.3-I42.9 |Кардіоміопатія     |тяжка форма      |                 |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|I50         |Серцева            |IIБ-III стадії   |незалежно від    |
|            |недостатність      |(IV              |основного        |
|            |                   |функціональний   |діагнозу         |
|            |                   |клас)            |                 |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|I71         |Аневризма та       |                 |лише одночасно   |
|            |розшарування аорти |                 |або після        |
|            |                   |                 |кардіохірургічної|
|            |                   |                 |операції         |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|Q20-Q28     |Уроджені вади      |з серцевою       |неможливість     |
|            |розвитку системи   |недостатністю    |хірургічної      |
|            |кровообігу         |IIБ-III стадії;  |корекції при     |
|            |                   |з ціанозом; з    |прогресуючому    |
|            |                   |високою легеневою|погіршенні стану |
|            |                   |гіпертензією     |за неефективності|
|            |                   |                 |здійснюваної     |
|            |                   |                 |терапії          |
|--------------------------------------------------------------------|
|                      Хвороби органів дихання                       |
|--------------------------------------------------------------------|
|J44.8       |Інша уточнена      |III-IV стадії    |                 |
|            |хронічна           |                 |                 |
|            |обструктивна       |                 |                 |
|            |легенева хвороба   |                 |                 |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|J96.1       |Хронічна           |III ступеня      |незалежно від    |
|            |респіраторна       |                 |основного        |
|            |недостатність      |                 |діагнозу         |
|--------------------------------------------------------------------|
|                      Хвороби органів травлення                     |
|--------------------------------------------------------------------|
|K22.2       |Непрохідність      |не піддається    |                 |
|            |стравоходу         |бужуванню        |                 |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|K72.9       |Печінкова          |                 |                 |
|            |недостатність,     |                 |                 |
|            |неуточнена         |                 |                 |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|K74         |Фіброз і цироз     |                 |                 |
|            |печінки            |                 |                 |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|K76.6       |Портальна          |у разі           |                 |
|            |гіпертензія        |рецидивуючих     |                 |
|            |                   |кровотеч з       |                 |
|            |                   |варикозно        |                 |
|            |                   |розширених вен   |                 |
|            |                   |кардії           |                 |
|--------------------------------------------------------------------|
|                    Хвороби сечостатевої системи                    |
|--------------------------------------------------------------------|
|N13.0-N13.3 |Гідронефроз        |двобічний, єдиної|                 |
|            |                   |нирки, уроджений |                 |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|N17         |Гостра ниркова     |                 |незалежно від    |
|            |недостатність      |                 |причин           |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|N18         |Хронічна ниркова   |                 |       -"-       |
|            |недостатність      |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------|
|               Хвороби шкіри та підшкірної клітковини               |
|--------------------------------------------------------------------|
|L10         |Пухирчатка         |                 |                 |
|            |(пемфікус)         |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------|
|       Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини       |
|--------------------------------------------------------------------|
|М30-М36     |Системні           |                 |тяжкі вісцеральні|
|            |захворювання       |                 |прояви,          |
|            |сполучної тканини  |                 |прогресування    |
|            |                   |                 |хвороби і        |
|            |                   |                 |неефективність   |
|            |                   |                 |здійснюваної     |
|            |                   |                 |терапії          |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|М40         |Кіфоз і лордоз     |IV ступеня       |дихальна         |
|            |                   |                 |недостатність,   |
|            |                   |                 |кіфосколіотична  |
|            |                   |                 |хвороба серця    |
|--------------------------------------------------------------------|
|      Уроджені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії     |
|--------------------------------------------------------------------|
|Q00-Q89     |Уроджені вади      |летальні, деякі  |пренатальне      |
|            |розвитку           |вітальні та такі,|підтвердження    |
|            |                   |що               |діагнозу в плода |
|            |                   |супроводжуються  |                 |
|            |                   |інвалідністю і   |                 |
|            |                   |тяжкими          |                 |
|            |                   |порушеннями      |                 |
|            |                   |психічного       |                 |
|            |                   |розвитку         |                 |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|Q91-Q93,    |Хромосомні аномалії|летальна,        |підтвердження    |
|Q99,8       |                   |сублетальна та   |інвазивною       |
|            |                   |вітальна, що     |пренатальною     |
|            |                   |супроводжується  |діагностикою     |
|            |                   |тяжкими          |                 |
|            |                   |порушеннями      |                 |
|            |                   |психічного       |                 |
|            |                   |розвитку         |                 |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|            |Вік вагітної жінки:|                 |                 |
|            |менш як 15 років   |                 |                 |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|            |більш як 45 років  |                 |                 |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|            |Вагітність         |                 |                 |
|            |внаслідок          |                 |                 |
|            |згвалтування       |                 |                 |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|            |Настання           |                 |                 |
|            |інвалідності під   |                 |                 |
|            |час цієї вагітності|                 |                 |
-------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

Оставьте свой комментарий

Вы должны войти, чтобы оставлять комментарии.

 

О проекте

Сайт, созданный фанатами своей любимой профессии - акушерства и гинекологии. Для пациенток, врачей и всех кто интересуется.

Прочее